Kent Üniversitesi

BAŞVURU FORMU

Yaşamın Merkezinde
İstanbul
KENT ÜNİVERSİTESİ

BURSLAR VE ÜCRETLER KONTENJANLAR

İstanbul Kent Üniversitesi

Eğitim, sağlık ve kültür alanında topluma hizmet sunarak gelişmesine hizmet etmek, çağdaş, verimli ve etkili eğitim hizmetlerini gençlerle buluşturarak onları uluslararası standartlarda yüksek teknoloji, ileri teknik ve güncel bilimsel gelişmelerle tanıştırmak amacıyla kurduğumuz Engelsiz Eğitim Vakfı (ENEV) tarafından, Türkiye’nin gelişimine katkı sağlayabilmek amacıyla İstanbul’un tam merkezinde, çevresiyle olduğu kadar kendi içinde de eşsiz uyumu yakalayan İstanbul Kent Üniversitesi açılmıştır.

Hedef

Dünyada daha etkili ve söz sahibi olmak isteyen Türkiye’nin geleceği, eğitim alanında yapacağı yatırımlarla şekillenecektir. İyi eğitim alarak teknolojiyi ve ondan faydalanmayı bilen, teoride ve pratikte konusuna hakim uzmanların büyüyen farklı sektörlerde görev almasıyla başarısını artıracak olan Türkiye, 2023 hedeflerine çok daha kolay ulaşacaktır.

Öğrenci odaklı eğitim!

Gelişen dünyanın değişimine ayak uydurarak eğitim, bilim, teknik ve teknolojideki global yenilikleri yakından takip etmeyi amaçlayan İstanbul Kent Üniversitesi; ulusal ve uluslararası her alanda rekabet edebilecek yetenekli, özgüveni yüksek, milli ve kültürel değerlerine bağlı dünya vatandaşları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Bunu yaparken de öğrencilerinin fiziksel ve finansal herhangi bir engelle karşılaşmaması için her türlü desteği sunmayı ilke edinmiştir. Özellikle kız ve engelli öğrencilerine “Pozitif Ayrımcılık” yaparak eğitimlerine katkı sağlayacak gerekli burs destekleriyle birlikte onlara global platformlarda proje üretimi sağlayacak ve dünyanın dört bir yanında mesleklerini yapmalarını kolaylaştıracak yabancı dil becerisi kazandırmaktadır.

Öğrencilere ne sunar ?

İstanbul Kent Üniversitesi, meraklı, sorgulayan, araştıran, düşünen, sorumluluk alan; sosyal, üretken, anlayışlı ve duyarlı bireyler yetiştirmek için her türlü donanımı sunmaktadır.

Çağdaş ve inovatif akademik kadrosu, öğrenci odaklı eğitim anlayışı ve ilgili personelleriyle İstanbul Kent Üniversitesi, teknolojik altyapısı, donanımlı laboratuvar ve atölyelerine ek olarak sektörde başarılı işlere imza atmış çözüm ortaklarıyla yaptığı iş birlikleri sayesinde de öğrencilerine mezuniyet öncesi iş tecrübesi sunarak onları bugünden geleceğin dünyasına hazırlamaktadır.

Bölümler

Kent'te herkese göre bir bölüm var!

DİŞ HEKİMLİĞİ

Deneyimli ve yenilikçi akademik kadro ile geleceğin diş hekimleri Kent’te yetişiyor.

İncele

PSİKOLOJİ

İnsan davranışları, duyguları, zihinsel süreçlerini incelemek seni heyecanlandırıyorsa buradayız!

İncele

GASTRONOMİ ve MUTFAK SANATLARI

Yiyecek ve içecek kültürünü, bilim ve sanata dönüştürecek gastronomistlerimizi bekliyoruz.

İncele

HALKLA İLİŞKİLER ve REKLAMCILIK

Ulusal ve uluslararası birçok reklam ajansının yer aldığı losyonda kurulu üniversitemiz, geleceğin iletişimcilerini sektöre hazırlıyor.

İncele

BESLENME ve DİYETETİK

Günümüzün en popüler mesleklerinden olan Diyetisyenlik için doğru yerdesin.

İncele

İLK ve ACİL YARDIM

Yaralıya ilk müdahaleyi yaparak ona hayat verecek sağlık profesyonelleri Kent’te yetişiyor.

İncele

Neden Kent Üniversitesi ?

Yüzlerce nedeni var, biz sadece üçünü sıraladık.

Öğrenci Odaklı

Çağdaş akademik kadrosu ve öğrenci odaklı eğitim anlayışına teknolojik altyapısı, donanımlı laboratuvar ve atölyeleri ile İstanbul’un merkezinde gerçek bir vakıf üniversitesi. Eğitimde fırsat eşitliği misyonu ile kız öğrencilere ve engelli öğrencilere burs imkânları sunulmaktadır.

Merkezi Lokasyon

İstanbul Kent Üniversitesi, Taksim’de eski Alman Hastanesi yerine yapılmıştır. İstanbul’a hâkim konumuyla öğrenci ve velilere huzur, güven ve kolaylık sunulmaktadır.

Boğaz Manzaralı Derslik

Boğaz manzaralı dersliklerle ferah ve iç açıcı bir ortamda, derslere yüksek motivasyon sağlamaktadır. Modern tasarımlı derslikler, teknolojik altyapı ile öğrencilere her türlü konforu sunmaktadır.

107

Akademik Personel

2932

Öğrenci

30

Laboratuvar

24

Öğrenci Kulübü

Burslar

Öğrenci odaklı eğitim, öğrenci odaklı burs!

Kız Öğrencilere ve Engelli Öğrencilere Pozitif Ayrımcılık

1

Kız öğrencilerin ve engelli öğrencilerin yükseköğretime devam etmelerinin önünde maddi konuların engel oluşturmaması maksadıyla, YKS sonucuna göre Üniversitemizin ön lisans/lisans program/bölümlerinde tam burs dışında değişik oranlarda burs kazanan veya ücretli olarak kayıt yaptırmaya hak kazanan kız öğrencilerimize sağlanan ilave burstur.


Üniversite tercihlerinde ilk 5'e İstanbul Kent Üniversitesini yazan kız öğrencilere ve engelli öğrencilere %30 oranında tercih bursu verilmektedir. Bursların şartları, kontenjanları ve burs oranı her akademik yıl öncesinde Üniversite Yönetim Kurulu önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

Kardeş ve Eş Bursları


2

Üniversitemizde aynı düzey diploma programlarında öğrenim görmekte olan her bir kardeşe ve eşe ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden %10 oranında indirim yapılır. Bu indirim öğrencilerin aynı anda öğrenim gördüğü sürece geçerlidir.

Sanat Başarı Bursu


4

Sanat başarı bursu, güzel sanat dallarında uluslararası yarışmalarda birincilik alan öğrencilere verilir.


Sanat başarı bursunun hangi sanat dalları için ve hangi miktar/oranda verileceği ve bir sonraki yıl devam edip etmeyeceği Burs Komisyonunun teklifi, Rektörlük Makamı ve Mütevelli Heyeti onayı ile belirlenir

YKS Derece Bursları


3

ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınavı sonucuna göre (Ek yerleştirme ve ek puanla yerleştirilenler hariç); bu maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirlenen başarı dilimleri içerisinde yer alan ve üniversitemizin ilgili puan türündeki lisans programlarına yerleştirilen ve kayıt yaptıran öğrencilere yılda dokuz ay süreyle (Güz, Bahar yarıyılı) verilen burstur. Derece bursları zorunlu yabancı dil hazırlık öğretimi için bir, lisans öğretimi için dört yıldır.


SAYISAL ve EŞİT AĞIRLIK puan türlerinde; ilk 1000’e girenlere 2000 TL, 1001-2500 arasına 1500 TL,


2501-5000 arasına 1000 TL, 5001-7500 arasına 750 TL, 7501-10000 arasına 500 TL nakit burs verilir.


DİL puan türünde; ilk 10’a girenlere 2000 TL, 11-100’e girenlere 1500 TL, 101-200’e girenlere 1000 TL, 201-300’e girenlere 750 TL, 301-500’e girenlere 500 TL, nakit burs verilir.


SÖZEL puan türlerinde; ilk 100’e girenlere 2000 TL, 101-500’e girenlere 1500 TL, 501-1000’e girenlere 1000 TL, 1001-2500’e girenlere 750 TL, 2501-5000’e girenlere 500 TL nakit burs verilir.

Spor Başarı Bursu


5

Spor başarı bursu, aşağıda belirtilen şartlardan en az birini sağlayan üniversitemiz öğrencilerine verilir. Spor başarı bursları bölüm ve programlardan hangilerine spor başarı bursu verileceği her akademik yıl başında Burs Komisyonunun teklifi ile Rektörlük Makamı ve Mütevelli Heyeti onayı ile belirlenir

Üniversiteye Giriş Başarı Bursu


7

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınav sonucuna göre, Kılavuz da yer alan kontenjanlara yerleştirilen öğrencilere verilen tam veya kısmi burslardır.


a) Tam Burs: öğrenim ücretinin tamamın,.


b) %75 Burs: öğrenim ücretinin dörtte üçünü,


c) %50 Burs: öğrenim ücretinin yarısını,


d) %25 Burs: öğrenim ücretinin dörtte birini kapsar.


Burslar öğrenim ücreti üzerinden indirim yapılarak uygulanır.


Üniversitede verilen tam ve kısmi burslar karşılıksızdır ve öğrencinin kayıtlı olduğu önlisans/ lisans programının normal öğrenim süresince ve ilave bir yıl, not ortalaması veya ders geçme gibi başarı şartları aranmaksızın devam eder ve mevcut olması halinde zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfının bir yılını da kapsar.

Akademik Başarı Bursu


6

Her akademik yıl sonunda, akademik başarı notu hesaplanan yıla kadar kayıtlı olduğu programın öğretim planında gösterilen tüm dersleri alıp başaran, ağırlıklı genel not ortalaması en az 3.75 ve üzeri olan, bölüm/programında tam burslu öğrenciler hariç (Bölüm/programda öğrenci sayısı 10 ve daha az ise sadece birinci öğrenciye, öğrenci sayısı 11-25 dahil ise ilk iki sıraya giren öğrencilere, öğrenci sayısı 26 ve üzeri ise ilk üçe giren öğrencilere) sonraki akademik yıllarda ödemeleri gereken öğrenim ücreti üzerinden; birinciye %50, ikinciye %30 ve üçüncüye %20 oranında akademik başarı bursu verilir.


Akademik başarı bursu öğrencinin normal öğrenim süresince ve sonraki her yarıyıl için ağırlıklı genel not ortalaması 3.00 ve üzerinde olduğu sürece devam eder.

Destek Bursu


9

Burs Komisyonu, her akademik yılın başında burs başvurusu yapan öğrencilerin maddi durumlarını inceleyerek destek bursu verebilir. Destek bursu, eğitim-öğretim ücretinden verilen burs oranında düşülür, yalnızca bir akademik yıl için geçerlidir.


Destek bursu başvuruları, her akademik yılın başlanmasına bir ay kala Sağlık, Kültür ve Spor Direktörlüğüne yapılır. Destek bursunun kapsamı ve oranı her akademik yıl öncesi Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

Yatay Geçiş Bursu


8

Diğer yükseköğretim kurumlarından üniversitemiz lisans ve önlisans bölüm/programlarına yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin daha önceki lisans ve önlisans bölüm/programına kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, üniversitemizde geçiş yapmak istediği lisans ve önlisans bölüm/programının aynı yıldaki kısmi burslu programının taban puanına eşit veya yüksek ise; öğrenci “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri ile “Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından tespit edilen usul ve esasları” çerçevesinde, Üniversitemizde geçiş yapmak istediği lisans ve önlisans bölüm/programının ilgili yıldaki YKS puanının karşılık geldiği kısmi burslu programına, ilgili burs oranıyla yerleştirilir. Kısmi bursun hangi bölüm ve programlar da uygulanacağı Burs Komisyonu tarafından belirlenir.


YKS puanı ücretli programa karşılık gelen öğrenci de %25 Burslu olarak yerleştirilir, bu kural üniversitemiz öğrencileri için uygulanmaz.


Yatay geçiş yapan öğrenciye verilen kısmi burs, kayıt yaptırılan lisans ve önlisans bölüm/programının normal öğrenim süresince ve ilave bir yıl devam eder.


Öğrencinin daha önceki lisans ve önlisans bölüm/programında geçirmiş olduğu süre, normal öğrenim süresine dahil edilir.

Şehit eşi veya çocukları ile Gazi, Gazi eşi ve çocuklarına burs

10

Üniversitemiz ön lisans/lisans, bölüm/programlarına yerleşen ve kayıt yaptıran, tam bursa hak kazananların dışındaki şehit eşi veya çocukları ile gazinin kendisi, eşi ve çocuklarına kayıt hakkı kazandıkları puan türüne göre, her akademik yıl öncesinde Üniversite Yönetim Kurulu önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenecek kontenjan ve oran dahilinde burs sağlanır.


Şehit veya gazi belgesinin Türk Silahlı Kuvvetleri veya Emniyet Genel Müdürlüğünden alınmış olması gerekir.

11  

Özel Burslar

İsteyen özel ve tüzel kişiler, Üniversitemize bağışta bulunarak kendilerinin, yaşayan veya vefat etmiş yakınlarının adına şartlı veya şartsız burs verebilirler. Bu bursların verileceği öğrenciler, Burs Komisyonu kararı ile belirlenir.


İletişime Geçin

Cihangir Mahallesi, Sıraselviler Caddesi, No:71, 34433 Beyoğlu İSTANBUL